Sinonimi


malang-melintang
melintangi-malang
        malang-malang
        melintang
                   malang-melintang
                   melintang di malang

lintang
lintang
                   oh...    lintang yang malang


lusa lintang di malang
                             apa lintang sudah terlalu malang?
........................atau malang yang sudah terlalu lintang?


bagaimana ini?
     malang mengingatkan *****

lusa di malang
rusa di malang
lupa pula di malang

    lan(g)TANG!

malang di-lintang-i

         lintang malang
         bintang malam


oh...rusalupalusa..

                    malang me-lintang-i lintang.....
                    lintang me-malang-i lintang.....

        ah, mereka berdua sama saja!