Rabu, 17 Juli 2013

Sinonimi


malang-melintang
melintangi-malang
        malang-malang
        melintang
                   malang-melintang
                   melintang di malang

lintang
lintang
                   oh...    lintang yang malang


lusa lintang di malang
                             apa lintang sudah terlalu malang?
........................atau malang yang sudah terlalu lintang?


bagaimana ini?
     malang mengingatkan *****

lusa di malang
rusa di malang
lupa pula di malang

    lan(g)TANG!

malang di-lintang-i

         lintang malang
         bintang malam


oh...rusalupalusa..

                    malang me-lintang-i lintang.....
                    lintang me-malang-i lintang.....

        ah, mereka berdua sama saja!


Rabu, 10 Juli 2013

Aku

           
                a
               s s
              a s u
             a  s  u
            a s u s i
           a s u s i a
          a s u s i l a
            y e s u s
       p a n c a s i l a
      a s u k e s u s u u
      a k u a s u s i l a !
           a k u a s u
         k a m u a s u
          a s u s i l a
               a u
              a s u
               s u
                 i