Sabtu, 03 September 2011

Kucing

Kucingku bermuka kucing

    Kucingku
    k u c i n g k u
    KUCINGKU
    kucingku


Saya memang suka kucing

sayang kucingku-cing-cing
        KUCINGKUCINGKU
bermuka k u CING
bermuka k u CING


Kucing yang bermuka kucing.Kota kunang - kunang,
01 September 2011
Paus yang sangat menyukai kucing